Десислава Денева-DeDe: изявена българска художничка и преподавател

Десислава Дeнева – DEDE една от най-изявените съвременни български художнички.

Има дългогодишна преподавателска дейност, а нейната мисия е да вдъхнови учениците си към личностно израстване, любов към изкуството и намиране на истинност по пътя на тяхното себеоткриване. Авторката споделя, че художникът трябва да се обучава непрекъснато,  рисувайки, за да постигне тази цел. Допълва също, че чрез изкуството успяваш да опознаеш себе си и заобикалящият ни свят.

Творческото усамотение дава крила на таланта, а за художничката пейзажите около Дунав, ескизи и картини от различни периоди са дали тласък в нейното личностно израстване и почерк.

Учители и автори дали тласък на таланта и уменията в творчеството на DEDE

Автори от Ренесанса, но и  от по-ново време: Антони Тапиес, Франсис Пикабия, Салвадор Дали, Роберто Матта, Хуан Грис, Марино Ма-рини, , Луиз Буржоа и други.

Цитати от художника Десислава Денева-DEDE:

„Моят прочит, като артист диктува употреба на различни медии – пигменти и маслени велатури.

Претворявам утвърдени представи свързани с реалността и търся тяхната пълноценност в една последваща намеса. Избрах силата на жеста/ескиза, равнопоставяйки го със силата на наблюдението. Вплетох ги върху платна с кавалетен размер.  Ескизът е носител на авторовата естетика, както и израз на забързаното ни време. Той е в услуга на спонтанната емоция, или следи различни, в рамките на един пейзаж. Мисля, че тук, е закодиран поривът ми за преодоляване на вътрешните ми прегради, илюзии и нагласи.”

„В платната отделни части съхраняват спонтаността на жеста, после се развиват и разкриват личното тълкуване и разбиране за картинност. Заедно израждат една нова реалност, територия, в която властват авторовото разбиране и емоции.  

Провокацията за мен е уловеният миг, от първоначалната рефлексия, занаята и тяхната съпоставка. Крайният живописен факт е моето откривателство, в търсене на хармоничен художествен изказ.”

Образование

Завършва Художествена гимназия и Националната Художествена Академия в София, специалност „Стенопис” с   учителска правоспособност. През 2018 г. получава докторска степен в катедра „Изкуствознание“ в Националната художествена академия, София.

В периода от 1989 г. до 1998 г. DEDE преподава рисуване и композиция в НУИИ „Илия Петров” - София. От 2010 г. е преподавател по рисуване в НГПИ „Свети Лука“, София.

Участия и награди

DEDE е взела  участие в международни пленери на Балканите и в Америка.

Галерии и музеи в България притежават творби на Десислава Денева. Картини на художничката са в  частни колекционери на редица страни,  като Белгия, Чили, Египет, Америка, Турция.

През 2013г. получава  Награда за български автор /малък формат/в Международно биенале на хартията.
През 2012г. в Национален Конкурс „Алианц България” получава  Награда за графика – регионален конкурс за гр.София
През 2010г. в  Национален Конкурс „Алианц България” получава Голямата награда за живопис.
През 1998г. получава  Награда за живопис, галерия „Алба”.

В съавторство с В.Занков е носител на Втора академична награда за монументална живопис.

Монументални проекти и реализации

В периода 1987-1997 г. е реализирала множество фрески, мозайки /камък и метал/, и витражи, из цяла България, по- известните от които са в:

  • Подова мозайка,  гр. Хисар
  • Стенни мозайки – гр.   Добрич, гр.София
  • Фрески - гр. Шумен, гр.София
  • Витраж в съавторство с  Д.Цурева, гр. София

От 1997 до 2019г. Десислава Денева- DEDE реализира редица самостоятелни изложби в България и чужбина.

2019 галерия “LuxArt ”- гр. Рим
2018 галерия „Българи”- гр. София
2017 Eвропа. Културен център “SUDOST” – гр. Берлин
2016 галерия “Българи”- гр. София
2015 галерия “Артамонцев”- гр. София
2015 галерия “Пагане”- гр. София
2013 Резиденция и изложба- гр.Барселона, Испания
2012  галерия  „Импресия”- гр.София
2012  Резиденция и изложба в галерия „Културмодел”- гр.Пасау, Германия
2011  галерия „Жозефин”-Холандия
2011  галерия „БКИЦ” - гр.Будапеща, Унгария
2010  галерия „A and B” - Проект „Безхитростни  следи” - гр.София
2010  галерия „Аросита” - Проект „Горчиво с цвят на мед” - гр.София
2010  галерия „Пагане” - гр.София
2007  галерия „Сезони” - гр.София
2006  галерия „Етиен де Козен” - гр.Париж, Франция
2006  Резиденция и изложба „Сите Интернационал де арт” - гр.¬Париж, Франция
2006  БКИЦ- „Виткенщаин”- гр.Виена, Австрия
2006  галерия „Интерпред” - гр.София
2005  галерия „Солерс” -  гр.София
2005  БКИЦ - гр.Братислава, Словакия
2005  галерия „Минерва” Гранд Хотел София
2004  галерия „Арте” - гр.София
2003  галерия Национален Парламент -  гр.София
2003  галерия „Икар” - гр.София
2002  галерия „Ирида” - гр.София
2001  галерия „Циклоп” ¬- гр.София
2000  галерия „Дрита” - гр.София
1999  галерия „Фестинвест”- гр.София
1999  галерия „Сезони” - гр.София
1998  „ Арт клуб ”- гр.София
1998  галерия „Алба” - гр.София
1997  галерия „Златната клонка” - гр.Пловдив
1997  „ Арт клуб ” - гр.София