Сами Биджерано – Сабин: Художник и естет от изключителна класа продължение


В картините на Сами Биджерано женският образ присъства като символ, излъчваща  женственост и топлосърдечност, което е повлияно от религиозния статут на жената еврейка. В синагогата на нея е обособено малко кътче, прикрито с перде, но в живота тя е издигната на пиедестал. На нея е отредена ролята на многодетна майка и правото да определя еврейския произход на детето само чрез себе си. За картините си, Сами Биджерано черпи сюжети от Библията, но без религиозна отдаденост.Те са визуални притчи за историята на света и вярата в неговите извечни стойности.

Един от постоянно повтарящите се атрибути в картините му е свещта, която е символ на заповедите, които Господ предава на Мойсей, а наставленията са светлината и пътят към живота.

Други символи, които присъстват в картините на Сами Биджерано са смокиновия лист, ябълката - любим атрибут в ръцете на неговите мъже и жени, както и в автопортретите му.Също рибата, с която можеш да нахраниш всеки; гълъбът, с който посланието стига до теб; слънцето, разпръскващо Божественото послание и стълбата, извисяваща те към небесата. Отношението между мъжа и жената са поднесени със завидна парижка лекота, занимателност и игра, с естетична деформация на формите, динамични контрасти на светлината и сянката.

В картините му се създава усещане за приказна реалност, зад която изплуват ситуации и послания от Библията, но е споделял, че не е религиозен. Рибата, гълъбът, седмосвещникът,слънцето, се използват като активно действащи сигнали върху културната памет.

Приемал се е повече за българин, отколкото евреин, а българският – за матерен език.В картините му от 60-70 години се откриват редица белези, характерни за част от българското изобразително и приложно изкуство. В композиционен план предметите и образите в него се развиват във височина, вместо в дълбочина.

След като заминава за Израел Сами Биджерано бързо се ориентира към новата ситуация.След 1966 г.се наблюдават промени в типажа на персонажите му, ориентирана към библейската притчообразна тематика, доминиращи са природния и градски ландшафт на Йерусалим. Конкретни събития стават доминиращи над приказното, а композициите стават по- изчистени откъм детайли. Жената вече присъства навсякъде в картините му. Тя завладява със своето спокойствие и грациозна походка. Главата е увенчана с шапка, пълна с плодове, а прическата напомня корона.

Картините му от този период излъчват силна страст и тиха обич, следвайки библейската притча, където чудото е възможно именно във всекидневието и в обикновените човешки отношения, тези които правят живота красив.

В края на 70-те години живописният език и пластика на Сабин са изцяло оформени.

След 16 години в Израел, Сами Биджерано, се завръща в България, като изграден живописец, познат за Израел, но не и за неговите връстници тук, които го познават с пространствените-монументални оформления и панаирни изложения.

Изложбата му в София от 1982г.  е щастливото завръщане на живописеца

За нея споделят мнение Атанас Нейков и Антон Кафезчиев:

„…Живописта му  е  разказваща, носи характера на приказка, на библейска притча , носи доброта и особена човешка доброжелателност.”-  споделя Атанас Нейков

„…Сабин ни показва едно изкуство, в което е демонстрирана рядка сплав от детска непринуденост и мъдрост, от фантазия и реалност, от непримиримост  със злото и вяра в хората”, споделя Антон Кафезчиев.

Рисунките и живописните творби на автора са обединени в цикли

Най-ранен е цикълът „Златният град” (1963-1966г.)- с декоративното и пространствено изграждане и интензивна цветност, той действа като измислена или истинска приказка.

Цикъл „Песен на песните”1969г., решен на основата на конкретен литературен текст.

Цикъл ”Натрапници”1972г.- фантазните образи символи разчитат на по-голямо зрителско въображение.

Цикъл „Море”1974г.- определеност на състоянието и фиксираност на времето.

Последният цикъл „Живот”( 1977 -1980 г.) – определя се с непреднамерената си простота и делничност на интериора и образите.

Фигуралната композиция е основният  жанр на Сабин, където той твори  с размах, удивителна и измамна лекота, зад която се крие майсторство и висок професионализъм. В нея са основните му търсения и успехи.

И в библейската тематика , и в жената, той присъства с едно удивително и добродушно чувство за хумор.Става почти сериозен само когато обект на живописването  е жена му.

Сами Биджерано остава истинска перла в необятното море на нашето родно изкуство, художник и естет от изключителна класа.